Heffingvrij vermogen

( 4 Stemmen )
Heffingvrij vermogen 4.0 out of 5 based on 4 votes.

De vroegere belastingvrije voet valt tegenwoordig onder sparen en beleggen en wordt heffingvrij vermogen genoemd. De belastingdienst heeft het heffingvrij vermogen als volgt omschreven: het vaste bedrag van uw bezittingen verminderd met de schulden waarover u geen belasting hoeft te betalen. Dit wil dus zeggen dat over een bepaald bedrag van uw spaargeld en/of beleggingen geen belasting hoeft te worden betaald. Echter door de economishe en financiŽle situatie waarin Nederland zich bevindt, verandert deze belastingvrije voet continu.

Wat moet er allemaal ingevuld worden in box 3?

Ten eerste zijn er de verschillende bankrekeningen die u heeft, zoals betaal- en spaarrekeningen voor zover die niet opgegeven moeten worden in box 1. Maar u mag ook de effectenrekeningen niet vergeten, alsmede aandelen en obligaties die u in uw bezit heeft. Indien u een eigen huis heeft, dan dient u gegevens hierover in box 1 op te geven. Echter als u een tweede huis bezit, dan dient u dit in box 3 op te geven, omdat voor het tweede eigen huis andere belastingregels gelden en dit onmiddellijk gevolgen heeft voor uw belastingvrije voet of het heffingvrij vermogen. Als de waarde van uw tweede huis meer bedraagt dan Ä 50.000 dan gaat u zeker belasting betalen. Indien het huis verhuurd wordt, dan kan dit worden gecompenseerd door de inkomsten. De vraag rijst dan natuurlijk onmiddellijk: wanneer is het aantrekkelijk om met vermogen een tweede huis te financieren en wanneer is het beter om het als spaargeld op de bank te zetten, omdat dat nog een beetje rente geeft. Afgekochte lijfrentepolissen en teruggaves voor ziektekosten vallen niet onder uw bezit en moeten worden opgegeven in box. Indien u samen met uw partner 5% of meer aandelen heeft van een bepaald aan de beurs genoteerd bedrijf, dan wordt dit gezien als aanmerkelijk belang, waarover 25% belasting dient te betalen. Dit gebeurt echter niet in box 3, maar in box 2. Ook ontvangen dividend dient in op box 2 te worden opgegeven en niet in box 3. Indien u eventuele schulden heeft die in box 3 moeten ingevuld, dan is het goed te weten dat de eerste Ä 2.900 niet aftrekbaar zijn.