Groen beleggen loont nog steeds in 2013

( 4 Stemmen )
Groen beleggen loont nog steeds in 2013 4.3 out of 5 based on 4 votes.

Indien u belegt in zogenaamde groene fondsen, dan heeft de belastingdienst goed nieuws voor u. U hoeft dan namelijk tot een bedrag van € 56.420 geen heffing te betalen op het rendementsvermogen als alleenstaande en € 112,840 voor gehuwden, samenwonenden en geregistreerde partners en zou uw belastingvrije voet kunnen beïnvloeden. U zou nu net onder het gestelde belastingvrije bedrag van € 21.239 kunnen vallen. Dit bespaart u dan 1,2% over uw tegoeden boven de gestelde norm. Vanaf 2012 is de belastingkorting op groen beleggen al gekort en voor 2013 betekent dit dat de korting nog maar 0,4% bedraagt. Vanaf 2014 komt die korting volledig te vervangen. Wat niet verandert is het feit dat u nog steeds geen heffing hoeft te betalen over de eerste € 56.420, maar dit bedrag telt wel mee voor de vermogenstoets en kan dus gevolgen hebben voor uw zorgtoeslag.

Naast het groene sparen waren er nog een aantal belastingvrije spaarvormen, zoals sociale en ethische fondsen en culturele fondsen, maar die zijn in 2012 al komen te vervallen. Als u voor groenfondsen gaat moet er natuurlijk wel heel goed overdacht worden of al het vermogen in dit soort fondsen gestopt moet worden, want als dit vermogen als aanvulling op bijvoorbeeld pensioen gebruikt gaat worden dan dient er serieus rekening gehouden te worden met beleggingsrisico’s, zoals een verminderde waarde van de fondsen.