Normbedragen

( 4 Stemmen )
Normbedragen 4.3 out of 5 based on 4 votes.

Normbedragen belastingvrije voet volgens de belastingdienst.

Echtgenoten/geregistreerde partners

Categorie Normbedrag per 1-1-2013
Beide partners 21 jaar of ouder maar jonger dan 65 jaar 1.189,76
Beide partners 65 jaar of ouder 1.257,57
Een partner 21 jaar of ouder maar jonger dan 65 jaar en de andere partner 65 jaar of ouder 1.257,57
Partners beide jonger dan 21 jaar zonder ten laste komend kind 411,10
Een partner jonger dan 21 jaar en de andere partner 21 jaar of ouder zonder ten laste komend kind 800,43
Beide partners jonger dan 21 jaar met ten laste komend kind 649,05
Een partner jonger dan 21 jaar en de andere partner 21 jaar of ouder met ten laste komend kind 1.038,38

Alleenstaande ouder

Categorie Normbedrag per 1-1-2013
21 jaar of ouder, maar jonger dan 65 jaar: inkomen bekend 90% van het feitelijke inkomen (+ vakantie-aanspraak) met een minimum van  832,83 en een maximum van  1.070,78
21 jaar of ouder, maar jonger dan 65 jaar: inkomen niet bekend 832,83
65 jaar of ouder  1.149,77
Jonger dan 21 jaar   443,50

Alleenstaande

Categorie Normbedrag per 1-1-2013
21 jaar of ouder, maar jonger dan 65 jaar: inkomen bekend 90% van het feitelijke inkomen (+ vakantie-aanspraak) met een minimum van  594,88 en een maximum van  832,83
21 jaar of ouder, maar jonger dan 65 jaar: inkomen niet bekend 594,88
65 jaar of ouder  913,64
Jonger dan 21 jaar  205,55

Bij verblijf in een inrichting

Categorie Normbedrag per 1-1-2013
Alleenstaande of   230,29 (incl. 49 vergoeding ZVW)
alleenstaande ouder
Echtgenoten  378,75 (incl. 93 vergoeding ZVW)

Bron: http://www.belastingdienst.nl