Normbedragen

( 4 Stemmen )
Normbedragen 4.3 out of 5 based on 4 votes.

Normbedragen belastingvrije voet volgens de belastingdienst.

Echtgenoten/geregistreerde partners

Categorie Normbedrag per 1-1-2013
Beide partners 21 jaar of ouder maar jonger dan 65 jaar € 1.189,76
Beide partners 65 jaar of ouder € 1.257,57
Een partner 21 jaar of ouder maar jonger dan 65 jaar en de andere partner 65 jaar of ouder € 1.257,57
Partners beide jonger dan 21 jaar zonder ten laste komend kind € 411,10
Een partner jonger dan 21 jaar en de andere partner 21 jaar of ouder zonder ten laste komend kind € 800,43
Beide partners jonger dan 21 jaar met ten laste komend kind € 649,05
Een partner jonger dan 21 jaar en de andere partner 21 jaar of ouder met ten laste komend kind € 1.038,38

Alleenstaande ouder

Categorie Normbedrag per 1-1-2013
21 jaar of ouder, maar jonger dan 65 jaar: inkomen bekend 90% van het feitelijke inkomen (+ vakantie-aanspraak) met een minimum van € 832,83 en een maximum van € 1.070,78
21 jaar of ouder, maar jonger dan 65 jaar: inkomen niet bekend € 832,83
65 jaar of ouder € 1.149,77
Jonger dan 21 jaar €  443,50

Alleenstaande

Categorie Normbedrag per 1-1-2013
21 jaar of ouder, maar jonger dan 65 jaar: inkomen bekend 90% van het feitelijke inkomen (+ vakantie-aanspraak) met een minimum van € 594,88 en een maximum van € 832,83
21 jaar of ouder, maar jonger dan 65 jaar: inkomen niet bekend € 594,88
65 jaar of ouder € 913,64
Jonger dan 21 jaar € 205,55

Bij verblijf in een inrichting

Categorie Normbedrag per 1-1-2013
Alleenstaande of  € 230,29 (incl. € 49 vergoeding ZVW)
alleenstaande ouder
Echtgenoten € 378,75 (incl. € 93 vergoeding ZVW)

Bron: http://www.belastingdienst.nl